B.A.: Een verzekering op maat van uw specifieke situatie.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Exploitatie dekt u voor het vergoeden van schade die u of uw personeel aan derden veroorzaakt door een daad gesteld in het kader van uw beroepsactiviteit.

B.A. Na Levering

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid als fabrikant of verkoper voor de geleverde producten of uw aansprakelijkheid als aannemer voor de uitgevoerde werken.

U bent gedekt voor schade die onder meer toe te schrijven kan zijn aan:
– eigen gebrek van de goederen of werkzaamheden.
– een fout of vergissing bij bijvoorbeeld de kweek, de behandeling, de verpakking, de montage, de levering, het onderhoud, het herstellen of nazien.

Objectieve Aansprakelijkheid

Ook de voor exploitanten van bepaalde gebouwen wettelijk verplichte verzekering van aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing, zelfs zonder fout van de verzekerde, kan als waarborg worden opgenomen

Rechtsbijstand

Met de verzekering Rechtsbijstand kunt u een beroep doen op juridische bijstand om uw rechten te doen gelden in geschillen die verband houden met de exploitatie, de goederen of de werken van uw onderneming.

Brandverzekeringen

Gebouw

Uw gebouwen optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis! Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen allerlei gevaren waaraan uw gebouwen bloot kunnen staan.

Uw voordelen:
– Eén polis betekent maar één franchise per schadegeval.
– U hoeft maar één dossier te beheren.
– U heeft een duidelijk overzicht van de dekkingen.
– Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten.

Welke verzekeringen u opneemt in de polis kiest u zelf.

Wij stellen met u de ideale mix van dekkingen samen naargelang uw persoonlijke behoeften.

Diefstal

– Al uw inhoud is verzekerbaar. Hierbij kan het gaan om koopwaar, materieel, inboedel en waarden.
– Bijkomend worden de kosten voor het vervangen van sleutels en sloten vergoed.

Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

U heeft de volgende keuze: Enkel de voertuigen die behoren tot uw bedijfsmaterieel en/of ook deze van uw privé-leven.

Bodemsanering

Als u gebruik maakt van stookolie, bijvoorbeeld voor verwarming, dan hebt u ongetwijfeld een onder- of bovengrondse stookolietank.

Wanneer vastgesteld wordt dat een lekkende tank de bodem verontreinigde, dan bent u verplicht om op eigen kosten de bodem te saneren, ook al treft u geen schuld.

Het gaat dan zelfs niet alleen om uw eigen terrein maar ook om dat van anderen waarop de verontreiniging zich misschien heeft voortgezet.

De verzekering bodemsanering biedt hiervoor een oplossing.

Bederving koopwaar

Deze verzekering beschermt de beschadiging van verzekerde koopwaar door een onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen, zoals de temperatuur, luchtsamenstelling en –vochtigheid.
(bv. uitvallen electriciteit in koeltoog,…)

Bedrijfsschade

Deze verzekering beschermt de daling in het bedrijfsresultaat door de onderbreking (of de vermindering) van de uitgeoefende beroepsactiviteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval. (bv. u moet uw firma tijdelijk sluiten wegens brand, waterschade,… )

Waarden

Deze verzekering beschermt u tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden. (Geld, cheques,…)
Mogelijkheden: in brandkast (woning en bedrijf), kassa’s, onderweg, vals geld.

BA Gebouw

Deze verzekering is bestemd voor verhuurders van gebouwen.

Met deze waarborg bent u verzekerd wanneer derden een vergoeding eisen voor schade veroorzaakt door:
– werken op uw adres.
– uw gebouwen en terreinen.
– aangrenzende voetpaden.
– uw meubels en inboedel voor privégebruik

Rechtsbijstand Gebouw

De KBC-Verzekering Rechtsbijstand Gebouw beschermt uw belangen bij juridische geschillen i.v.m. die verzekerde gebouwen en terreinen, aangrenzende voetpaden, en meubels en inboedel voor privégebruik.

Contractuele geschillen zijn steeds uitgesloten.

Verhoogde vrijstelling

Met deze waarborg kiest u ervoor om enkele malen de standaard vrijstelling te verhogen. Hierdoor is uw eigen aandeel bij een schadegeval hoger, maar krijgt u wel een korting op uw jaarlijkse premie.

Dus indien u geen schadegevallen hebt… bespaart u via deze waarborg wel wat te betalen premie!

Hypotheek Berekening

Wil je bijvoorbeeld graag over 10 jaar verhuizen én je hypotheek meenemen? Bekijk dan voor het afsluiten goed of en hoe dit mogelijk is bij jouw geldverstrekker. Bij De Hypotheekshop nemen wij jou dit graag uit handen. Wij helpen je met wat je precies kunt lenen, helpen je met het kiezen van de juiste verzekeringen en kijken graag samen met jou welke geldverstrekker het beste bij jouw wensen past.

Wil je een precieze berekening? Plan dan eens een afspraak met een hypotheekadviseur van De Hypotheekshop. Hij of zij vergelijkt 30+ geldverstrekkers voor je zodat je de juiste keuze kunt maken op basis van rente én voorwaarden. Je kiest zelf hoe dit gesprek plaatsvindt: op kantoor, als videochat- of als belafspraak! Het eerste gesprek is altijd gratis .

Laagste Hypotheekrente

Rentevaste periode Door je hypotheekrente lang (bijvoorbeeld 20 jaar) vast te zetten koop je als het ware zekerheid in – hypotheek berekenen – hypotheek simulatie hypotheek. Je betaalt meer aan hypotheeklasten, in ruil voor een langere periode van zekerheid. De rente kan na je rentevaste periode immers flink gestegen zijn. Maar je kan ook pech hebben als het andersom het geval is.

Ben je van plan om je huidige hypotheek over te sluiten? Lees dan hier verder. Soort hypotheek Je kunt kiezen tussen twee soorten hypotheken: de annuïtaire of lineaire hypotheek. De annuïteitenhypotheek staat bekend om de lagere hypotheeklasten in de eerste jaren. De lineaire hypotheek wordt vaak aangemerkt als goedkoper (al is dit niet in alle gevallen waar). hypotheek lening

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken zijn dit niet allemaal banken, maar ook verzekeraars, pensioenfondsen en andere investeerders. Welke aanbieder voor jou de beste is hangt deels af de hypotheekrente en de voorwaarden (bijvoorbeeld de offertegeldigheid) die ze bieden. Maar ook je eigen voorkeuren spelen een belangrijke rol. Wellicht ben je op zoek naar een duurzame geldverstrekker, of eentje die ook hypotheken kan verstrekken aan promovendi.

hypotheek betekenis heeft veel ervaring met niet-standaard situaties en voorkeuren, dus we denken graag met je mee! .

Hypotheek Oversluiten Berekenen

Behalve rente en aflossing zijn er nog meer kosten die u elke maand moet betalen voor uw huis en/of hypotheek. Denk hierbij aan verschillende verzekeringen zoals uw inboedel- en opstalverzekering. Of aan de gemeentelijke belastingen en heffingen, ontroerend zaak belasting en waterschapsbelasting – Hypotheek berekenen 2021. En dan heeft u natuurlijk ook nog de kosten zoals gas, water, elektriciteit, het onderhoud van uw woning en mogelijk de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars (Vv, E).

Ook deze kosten vallen straks onder uw vaste maandlasten.  hypotheek lening simulatie

Maximale Hypotheek Berekenen, Online Hypotheekberekening

Wijzer in geldzaken heeft het gebruik van haar site geanonimiseerd. Omdat de site ook gebruik maakt van externe websites zoals You, Tube en sociale netwerken die niet altijd aan (volledig) anonieme tracking doen, vragen we je de cookies te accepteren om optimaal van de site gebruik te maken (Laat uw hypotheek berekenen door een deskundige).

Als je nadenkt over het kopen van een huis, wil je graag weten hoeveel je hiervoor kunt lenen. De hoogte van een hypotheek is gebonden aan regels en hangt onder meer af van jouw (en je partners) inkomen. Met deze tool reken je uit wat de maximum hypotheek is die je kunt krijgen met het bedrag dat jij per maand wilt en kunt uitgeven aan je hypotheek. aflossing hypotheek berekenen

Verhuurhypotheek

Maximale Hypotheek Berekenen 2021 - Hypotheken

Maandlasten hypotheek berekenen Bereken de maandlasten van een hypotheek voordat je een huis gaat zoeken, zodat je weet wat een eigen huis je per maand kost aan hypotheeklasten. Met deze berekening kom je erachter wat de bruto en netto maandlasten zijn, in 2021 en daarna. Deze berekening is een vereenvoudigde berekening die slechts bedoeld is als indicatie.

Berekening maandlast hypotheek Onze maandlasten berekening geeft een indicatie van de kosten van een hypotheek per maand. Deze indicatie hebben we berekend met de gegevens die jij hebt ingevoerd, actuele belastingtarieven en een enkele veronderstelling. Natuurlijk kun je aan de uitkomst van de berekening geen rechten ontlenen. Wil je na deze indicatie een exacte berekening van jouw hypotheeklasten? Maak dan online een afspraak om gratis vrijblijvend te bellen met een hypotheekexpert! Maandlasten berekenen:  hypotheek vergelijken

Annuiteit

Je kunt de hypotheekberekeningen op volledig anoniem uitvoeren (Actuele hypotheekrente hypotheek). De gegevens die we nodig hebben voor de berekening van de maandlasten van een hypotheek: de samenstelling van jouw huishouden jouw leeftijd jouw bruto jaarinkomen en dat van je eventuele partner de WOZ-waarde van de woning de eventuele lasten voor erfpacht (erfpachtcanon) de ingangsdatum van de hypotheek het aantal hypotheekdelen En dan per hypotheekdeel: het bedrag de vraag of de hypotheekrente voor dit deel aftrekbaar is de looptijd van de hypotheek de hypotheekvorm het rentepercentage Al deze gegevens hebben we nodig voor het berekenen van jouw bruto en netto maandlast. hoeveel kan ik lenen hypotheek

De hypotheeklast zonder bijtellingen en aftrekposten noemen we de bruto maandlast. Voor het berekenen van de bruto maandlast hebben we voldoende aan de pure hypotheekgegevens: het hypotheekbedrag de looptijd van de hypotheek de hypotheekvorm(en) het rentepercentage de eventuele kosten van erfpacht De andere gegevens zijn nodig voor het berekenen van het belastingvoordeel door de hypotheekrenteaftrek en het belastingnadeel door het eigenwoningforfait – Maximale Hypotheek Berekenen 2021 voor 35 banken.

Hypotheekrente 20 Jaar

Maandlast hypotheek: rente en aflossing De maandlast van een hypotheek kan uit verschillende elementen bestaan: hypotheekrente aflossing kapitaalopbouw Dit bij elkaar opgeteld is de bruto maandlast. Hypotheekrente Een hypotheek is een geldlening – met als onderpand een huis. Voor die lening betaal je rente. Elke maand wordt berekend hoeveel rente je moet betalen: een percentage over het nog openstaande hypotheekbedrag.

In de berekening van de maandlasten kun je de rente zelf invullen. Wil je rekenen met de actuele hypotheekrentes, gebruik dan onze hypotheekrente vergelijker. Aflossing Niet op elke hypotheek wordt maandelijks afgelost. Er zijn nog heel veel Hypotheeladvies op maat – daarop wordt helemaal niet afgelost – en hypotheken waarbij kapitaal wordt opgebouwd om het geleende bedrag later mee af te lossen.

Hypotheek Berekenen? – 6 Hypotheek Berekeningen

Het bedrag dat je aflost zit verwerkt in de maandlast van je hypotheek. Kapitaalopbouw Er lopen nog veel hypotheken waarbij niet per maand wordt afgelost, maar aan het eind van de looptijd in één keer (SNS hypotheekrente). Om die aflossing te kunnen doen bouw je kapitaal op: in een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek.

Sterker nog: je kunt voor nieuwe hypotheken alleen hypotheekrenteaftrek krijgen met een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Bestaande hypotheken met kapitaalopbouw kunnen wel meegenomen worden naar een volgende eigen woning. Bij deze hypotheken is het bedrag dat per maand in de kapitaalopbouw gestort wordt onderdeel van de hypotheeklast – Hypotheekrente. Dit is niet verwerkt in onze maandlasten berekening.

Lineaire Hypotheek

Details bij berekenen maandlast hypotheek Toch zijn er situaties waarbij er nog meer zaken een rol spelen. Actuele hypotheekrente. Daarom hebben we deze maandlastenberekening rekening gehouden met één van de volgende zaken: het gaat om een woning met erfpacht, er zit een consumptief deel in de hypotheek. Erfpacht Heb je geen idee wat erfpacht is? Dan heb je vast geen huis op erfpachtgrond…

Die huur je in feite. Daarvoor betaal je elk jaar een bedrag: de huur heet dan ‘erfpachtcanon’ – Maandlasten Hypotheek Berekenen. Het kan ook zo zijn dat de erfpachtcanon voor een x-aantal jaren is afgekocht, dan betaal je dus een hele tijd niets per jaar. Betaal je voor erfpacht – dan is ook dat een aftrekpost die jouw belastbaar inkomen verlaagt. maandlasten hypotheek berekenen.